วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

มารยาทในการเล่นกีฬาเปตองที่ดี

มารยาทในการเล่นกีฬาเปตองที่ดี

-แสดงความยินดี ชมเชยกับผู้ที่เล่นได้ดี

-เล่นอย่างสุภาพ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เป็นนักกีฬาที่ดี

-ไม่หยิบอุปกรณ์ของผู้อื่นมาเล่น

-ไม่ทดลองโยนลูกในสนาม

-ควบคุมอารมณ์ไม่ดีใจหรือเสียใจเกินไป

-หากมีการผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องกล่าวคำว่าขอโทษ

-แต่งกายสุภาพ รัดกุม-ปฏิบัติตามกติกา

-มีความอดทนต่อการฝึกซ้อมและการเล่น

-หลังจากฝึกซ้อมหรือแข่งขันต้องเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

-รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย


-ปรบมือให้เมื่อผู้ตัดสินลงสนาม

-ปรบมือแสดงความยินดีกับผู้ที่เล่นได้ดี

-นั่งชมด้วยความสงบ ไม่ส่งเสียงโห่ร้อง

-ไม่แสดงท่าทางในการยั่วยุ

-ไม่ขว้างปาสิ่งของลงในสนามหากไม่พอใจ

-ยอมรับการตัดสินของกรรมการ

-ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก

http://www.pongpansport.com/index.php?mo=3&art=590561 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น